START EVENEMANG KONTAKT
Logga in

Uppsala Akademiska Kammarkör

Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) bildades 1957 och är en blandad kör med omkring 40 medlemmar. Idag tillhör UAK de främsta körerna i landet men började sin bana som en uttalad studentkör med hög ambitionsnivå knuten till Norrlands nation, för övrigt den första blandade studentkören i Uppsala, och dess förste ledare var den berömde Eric Ericson. Sedan 1964 är kören fristående och karaktären av studentkör är sedan länge borta, men UAK har genom åren fortsatt att behålla anknytningen till Uppsala universitet och många av dagens medlemmarna är verksamma som forskare eller studenter där.

UAK leds sedan 1983 av professor Stefan Parkman, Director cantorum vid Uppsala universitet och chefdirigent för WDR Rundfunk Chor i Köln. Efter att Parkman tillträdde professuren i kördirigering år 2000 har UAK, utöver medverkan vid olika universitetsceremonier, regelbundet deltagit i undervisningen som objektskör vid internationella mästarklasser men också fyllt en stor roll i Uppsala universitets Körcentrums musikaliska verksamhet.

Repertoaren är bred och spänner över allt från tidig musik till den moderna a cappella-musiken, det sistnämnda något av ett signum för UAK. Under senare år har kören uruppfört flera verk av tonsättare som Sven-David Sandström, Jaakko Mäntyjärvi och Jan Sandström. Genom åren har UAK spelat in ett flertal skivor. Bland dessa märks särskilt produktioner gjorda för antologin Musica Sveciae samt under senare år flera uppmärksammade skivor för Footprint Records som 3 Psalms, Winter Sounds och All-Night Vigil med Sergei Rachmaninovs Vigilia. Kören framträder ofta runt om i Sverige och utomlands, bland annat i USA och Tyskland som besökts vid ett flertal tillfällen de senaste åren.

När kören fyllde 25 år skrevs en jubileumsbok. Den finns att ladda ned här i pdf-format. (Sidorna är inskannade som bilder, men texterna är sökbara i pdf-läsare.)

UAKs arkiv (sökbart) finns på Carolina Rediviva.

UAK, foto Stewen Quigley

Stefan Parkman, dirigent

Stefan Parkman

Stefan Parkman är verksam som kör- och orkesterdirigent och är sedan 1983 dirigent för Uppsala Akademiska Kammarkör. Stefan Parkman var tidigare professor i kördirigering och Director cantorum vid Uppsala universitet.

1989–2002 var Stefan Parkman chefdirigent för danska radions kör, Radiokoret, och åren 2002–2005 innehade han posten som chefdirigent för Radiokören i Stockholm. Fr.o.m. hösten 2014 är han chefdirigent för WDR Rundfunkchor Köln.

Parkman är regelbundet gästdirigent för samtliga tyska radiokörer, BBC Singers i London, Nederlands Kamerkoor i Amsterdam, Choeur de Radio France i Paris, och Trinity Choir i New York. Han har engagerats av många symfoniorkestrar och institutioner som Kgl Filharmoniska Orkestern i Stockholm, NorrlandsOperan, Kungliga Operan, GöteborgsOperan och Radiosymfoniorkestrarna i Stockholm, Köpenhamn och Berlin.

Vid sidan av de fasta engagemangen som professor och dirigent är Stefan Parkman en efterfrågad lärare och föreläsare vid kurser och mästarklasser, seminarier och workshops, såväl i Sverige som utomlands.

UAK:s Vänner

UAK har en vänförening, UAK:s Vänner (UAKV). Den stöder körens verksamhet ekonomiskt och praktiskt. Den vill med sitt engagemang även bidra till körens musikaliska, konstnärliga och sociala ambitioner.

UAKVs webbplats

Sjung med oss!

Inprövningar till kören sker i regel vid höstterminsstarten och du kan fylla i en intresseanmälan för denna. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss via audit@uak.se om du vill veta mera om hur man blir medlem i kören.